ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

obchodní společnosti

Mgr. Zdeňka Koláčková

se sídlem Větrná 1626, 665 01 Rosice

identifikační číslo: 04969791

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 www.allfa.cz

 

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

 

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Kdo údaje sbírá?

Mgr. Zdeňka Koláčková, se sídlem Rekreační 21, 679 61, Letovice, identifikační číslo: 04969791. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.allfa.cz

 

Kdo údaje zpracovává?

  • Mgr. Zdeňka Koláčková, se sídlem Jabloňová 899/4 664 48 Moravany, identifikační číslo: 04969791.
  • SmartSelling a.s. (IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno), která provozuje aplikaci SmartEmailing.

 

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté obchodními partnery webu www.allfa.cz při registraci. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání obchodní spolupráce a deset let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr našich novinek, know-how a best practices z oblasti e-mailového marketingu, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme provozovat web www.allfa.cz.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.allfa.cz a její využití. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Jaké jsou Vaše práva?

  • Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
  • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
  • Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

 

Na koho se můžete obrátit?

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Zdeňka Koláčková, Jabloňová 899/4 664 48 Moravany, adresa elektronické pošty info@allfa.cz

Potvrzujeme, že jsme splnili svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme registrováni pod č. 00076176.

 

 

V Brně, dne 1.4.2018                                                        Mgr. Zdeňka Koláčková